Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over drugsbeleid, te weten:

- de motie-Apostolou c.s. over toetsing van resultaten (24077, nr. 89);

- de motie-Apostolou c.s. over tabletteermachines (24077, nr. 90);

- de motie-Dittrich c.s. over experimenten met cannabis aan de achterdeur van coffeeshops (24077, nr. 91).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

In stemming komt de motie-Apostolou c.s. (24077, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Apostolou c.s. (24077, nr. 90).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (24077, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven