Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over een nader onderzoek naar een onderdeel van de Herculesramp (24814, nr. 17).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven