Aan de orde is het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van twee vacatures in de Hoge Raad (27843).

De voorzitter:

Ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde niet schriftelijk te stemmen en met toepassing van de regeling, vastgelegd in Kamerstuk 24663, de voordrachten conform de voorstellen van de vaste commissie voor Justitie vast te stellen, dat wil zeggen

voor de eerste vacature:

  • 1. mr. A.R. Leemreis;

  • 2. mr. J.C. van Oven;

  • 3. prof. mr. G. Knigge,

voor de tweede vacature:

  • 1. mr. J.C. van Oven;

  • 2. mr. A.R. Leemreis;

  • 3. prof. mr. G. Knigge.

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

Naar boven