Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27782).

(Zie vergadering van 4 juli 2001.)

De voorzitter:

Mevrouw Halsema trekt haar amendement op stuk nr. 7 in.

De artikelen 1 t/m 3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dittrich (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 9 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 01.01, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dittrich (stuk nr. 9, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 01.03 t/m 01.08 worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 01.09, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dittrich (stuk nr. 9, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 01.11 t/m 08.01 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rietkerk (stuk nr. 4, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 4 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Rietkerk (stuk nr. 5, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 5 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Rietkerk (stuk nr. 6, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 6 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 08.02 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 08.03 t/m 10.05, de begrotingsstaten en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven