Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 60

60 Stemmingen moties Elektrisch rijden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Elektrisch rijden,

te weten:

  • -de motie-Hoogland/Van Veldhoven over met het Formule E-team, grote verzekeraars en autofabrikanten inzetten op een gecertificeerde accucheck (31305, nr. 221);

  • -de motie-Hoogland/Van Veldhoven over een goede en toegankelijke laadinfrastructuur (31305, nr. 222);

  • -de motie-Van Veldhoven/Hoogland over verplichten van transparantie van prijzen van laden bij laadstations (31305, nr. 223);

  • -de gewijzigde motie-Smaling c.s. over eerlijke concurrentie tussen snellaadstations en conventionele benzinestations (29398, nr. 545, was nr. 515).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Hoogland/Van Veldhoven (31305, nr. 221) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het vervangen van de batterij van een elektrische auto een kostbare zaak is en de onzekerheid over de betrouwbaarheid van de batterij voor particulieren een reden is om niet over te gaan tot de aanschaf van een tweedehands elektrische auto;

verzoekt de regering om met het Formule E-team, de grote verzekeraars en de autofabrikanten zorg te dragen voor de introductie van een batterijgarantie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 225, was nr. 221 (31305).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hoogland/Van Veldhoven (31305, nr. 225, was nr. 221).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hoogland/Van Veldhoven (31305, nr. 222).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Veldhoven/Hoogland (31305, nr. 223).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Smaling c.s. (29398, nr. 545, was nr. 515).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.