Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 28

28 Stemmingen moties Bericht over voorzitter Diyanet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het bericht dat de voorzitter van Diyanet inlichtingen verzamelde voor Turkije, 

te weten: 

  • -de motie-De Graaf over ontmanteling van Diyanet Nederland en alle daaraan gelieerde stichtingen en moskeeën (32824, nr. 178); 

  • -de motie-Marcouch over stimuleren van Turks-Nederlandse organisaties om verbindingen aan te gaan met Nederland (32824, nr. 179); 

  • -de motie-Van Klaveren over ontnemen van de anbi-status van ISN/Diyanet Nederland (32824, nr. 180). 

(Zie vergadering van 21 december 2016.) 

In stemming komt de motie-De Graaf (32824, nr. 178). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Marcouch (32824, nr. 179). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers en Monasch voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (32824, nr. 180). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Houwers, Monasch, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.