Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 27

27 Stemmingen moties Politie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Politie, 

te weten: 

  • -de motie-Van Toorenburg/Kooiman over het niet sluiten van het cellencomplex van het politiebureau te Deventer (29628, nr. 683); 

  • -de motie-Van Toorenburg/Tellegen over de straffen voor daders van geweld tegen politieagenten in 2015 en 2016 (29628, nr. 684). 

(Zie vergadering van 21 december 2016.) 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Kooiman (29628, nr. 683). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg/Tellegen (29628, nr. 684). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.