Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 58

58 Stemmingen moties Gehandicaptenbeleid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Gehandicaptenbeleid, 

te weten: 

  • -de motie-Voortman over het bouwbesluit leefomgeving niet eerder invoeren dan nadat deze als geheel is getoetst aan het VN-verdrag (24170, nr. 153); 

  • -de motie-Keijzer c.s. over 98% vergoeding aan instellingen die voldoen aan alle wettelijke eisen voor het leveren van intramurale langdurige zorg (24170, nr. 154); 

  • -de motie-Volp over een actieplan conform het VN Verdrag voor de bouw (24170, nr. 155). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Voortman (24170, nr. 153). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Keijzer c.s. (24170, nr. 154). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Volp (24170, nr. 155). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.