Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 47

47 Stemmingen moties Dierziekten en antibioticagebruik

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik, 

te weten: 

  • -de motie-Van Gerven/Ouwehand over het per direct staken van het gebruik van colistine in de veehouderij (29683, nr. 223); 

  • -de motie-Van Gerven over een actieplan voor verdere reductie van antibioticagebruik in de veehouderij (29683, nr. 224); 

  • -de motie-Van Gerven over over financieringsmodellen voor dierenartsen vergelijkbaar met die voor huisartsen (29683, nr. 225); 

  • -de motie-Ouwehand over maatregelen tegen de verspreiding van giardia (29683, nr. 226); 

  • -de motie-Ouwehand over over een landelijk jachtverbod op watervogels (29683, nr. 227); 

  • -de motie-Ouwehand over maatregelen tegen het afsteken van vuurwerk (29683, nr. 228); 

  • -de motie-Graus over de mogelijkheden om antibiotica te vervangen door natuurlijke middelen (29683, nr. 229); 

  • -de motie-Graus over meer onaangekondigde controles door de NVWA (29683, nr. 230). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Gerven stel ik voor, zijn motie (29683, nr. 224) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van Gerven/Ouwehand (29683, nr. 223). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Gerven (29683, nr. 225). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (29683, nr. 226). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (29683, nr. 227). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Ouwehand (29683, nr. 228). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de SGP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (29683, nr. 229). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Graus (29683, nr. 230). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Houwers en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.