Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 51

51 Stemmingen moties Energiebesparing gebouwde omgeving

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Energiebesparing gebouwde omgeving, 

te weten: 

  • -de motie-Albert de Vries over geen epv voor woningen met aardgasaansluiting waarvan de aanpassing na 1 januari 2022 start (30196, nr. 490); 

  • -de motie-Voortman over instelling van een werkgroep voor gebouwgebonden financiering van energiebesparingsrenovaties (30196, nr. 491); 

  • -de motie-Voortman over een landelijke, uniforme benadering van het afkoppelen van het gasnet (30196, nr. 492); 

  • -de motie-Ronnes over stimulering van gemeentelijke energieloketten (30196, nr. 493); 

  • -de gewijzigde motie-Ronnes over een verplichting om de verduurzaming van de huurvoorraad openbaar te maken (30196, nr. 498, was nr. 494); 

  • -de motie-Van Veldhoven/Koolmees over geen epv als het onderliggende gasnet de komende tien jaar in aanmerking komt voor vervanging (30196, nr. 495); 

  • -de motie-Bashir over betere communicatie over de energieprestaties van een woning (30196, nr. 496). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Veldhoven/Koolmees (30196, nr. 495) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

Op verzoek van mevrouw Voortman stel ik voor, haar motie (30196, nr. 492) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Albert de Vries (30196, nr. 490). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Voortman (30196, nr. 491). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Ronnes (30196, nr. 493). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Ronnes (30196, nr. 498, was nr. 494). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bashir (30196, nr. 496). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.