Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 50

50 Stemmingen moties Luchtvaart

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Luchtvaart, 

te weten: 

  • -de motie-Elias over opwaartse aanpassing van het maximaal toegestane aantal vliegbewegingen na 2020 (31936, nr. 372); 

  • -de motie-Smaling c.s. over onderzoek naar schijnzelfstandigheid van luchtvaartmaatschappijen met een basis in Nederland (31936, nr. 373); 

  • -de motie-Smaling over afbouw van de financiële prikkel in het wervingsbeleid van Schiphol (31936, nr. 374); 

  • -de motie-Belhaj/Van Helvert over afspraken over efficiënter luchtruimgebruik (31936, nr. 375); 

  • -de motie-Van Helvert over de werkzaamheden van Luchtverkeersleiding Nederland door derden laten verrichten (31936, nr. 376); 

  • -de motie-Van Helvert over bilaterale afspraken tussen inlichtingendiensten (31936, nr. 377); 

  • -de motie-Graus over versterking van de hubfunctie en concurrentiepositie van Schiphol (31936, nr. 378). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Elias (31936, nr. 372). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, de VVD, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Smaling c.s. (31936, nr. 373). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Smaling (31936, nr. 374). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Belhaj/Van Helvert (31936, nr. 375). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert (31936, nr. 376). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert (31936, nr. 377). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Graus (31936, nr. 378). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, 50PLUS, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.