Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 56

56 Stemmingen moties Sociaal Domein

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Sociaal Domein, 

te weten: 

  • -de motie-Veldman/Fokke over het aanwijzen van een onafhankelijke derde voor de vervolgfase van de decentralisaties (34477, nr. 12); 

  • -de motie-Klein over het stimuleren van de eigen regie van mensen binnen de jeugdhulpverlening (34477, nr. 13). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Veldman/Fokke (34477, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Klein (34477, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.