Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 62

62 Stemming motie Transportraad d.d. 1 december 2016

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VSO Transportraad d.d. 1 december 2016, 

te weten: 

  • -de motie-Visser/Ronnes over langer opslaan van overtredingen van rij- en rusttijden door buitenlandse kentekens (21501-33, nr. 619). 

(Zie vergadering van 30 november 2016.) 

In stemming komt de motie-Visser/Ronnes (21501-33, nr. 619). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.