Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731305 nr. 223

31 305 Mobiliteitsbeleid

Nr. 223 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN HOOGLAND

Voorgesteld 22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het voor bestuurders van elektrische auto's op het moment van laden niet duidelijk is wat de kosten zijn voor (snel)laden bij laadstations, omdat de factuur pas weken, soms zelfs maanden later wordt ontvangen;

overwegende dat openheid over de kosten van laden onmisbaar is voor de (kritische) consument en essentieel voor een concurrerende markt;

verzoekt de regering om, transparantie van prijzen van laden bij laadstations te verplichten, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen het starttarief en het bedrag per kWh,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Hoogland