Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 48

48 Stemmingen moties Spoor

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Spoor, 

te weten: 

  • -de motie-Graus/Madlener over stoppen met ProRail herpositioneren tot zelfstandig bestuursorgaan (29984, nr. 701); 

  • -de motie-Van Helvert over geen duurder treinkaartje als gevolg van de besparingsmaatregelen (29984, nr. 702); 

  • -de motie-Van Helvert/Geurts over het informeren van de Kamer voorafgaand aan het formuleren van een instellingswet (29984, nr. 703); 

  • -de motie-Bruins over een exit- of back-upstrategie voor ProRail als zelfstandig bestuursorgaan (29984, nr. 705); 

  • -de motie-Bruins over geen kosten voor gebruikers bij vorming van het zelfstandig bestuursorgaan ProRail (29984, nr. 706); 

  • -de motie-De Boer over het niet corrigeren van de prestatiecijfers (29984, nr. 707). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Graus/Madlener (29984, nr. 701). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Houwers, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert (29984, nr. 702). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Helvert/Geurts (29984, nr. 703). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bruins (29984, nr. 705). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins (29984, nr. 706). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Boer (29984, nr. 707). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.