Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 18

18 Stemming motie Kostenkaders DNB en AFM 2017-2020

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO over kostenkaders DNB en AFM 2017-2020, 

te weten: 

  • -de motie-Aukje de Vries over het schrappen van de flexibele schil in de kostenkaders AFM en DNB (33957, nr. 27). 

(Zie vergadering van 21 december 2016.) 

In stemming komt de motie-Aukje de Vries (33957, nr. 27). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet, 50PLUS, Houwers, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.