Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 59

59 Stemmingen moties Voortgang trekkingsrechten pgb

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrechten pgb, 

te weten: 

  • -de motie-Keijzer c.s. over voorbereiden van een wetswijziging als gevolg van de verandering van wettelijke taken van de SVB (25657, nr. 277). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Keijzer c.s. (25657, nr. 277). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.