Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 13

13 Stemming motie Uitkomsten Europese top van 15 en 16 december 2016

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de uitkomsten van de Europese top van 15 en 16 december 2016, 

te weten: 

  • -de motie-Omtzigt over de Kamer inzage geven in de brexitdocumenten (21501-20, nr. 1177). 

(Zie vergadering van 20 december 2016.) 

In stemming komt de motie-Omtzigt (21501-20, nr. 1177). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.