Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 64

64 Stemmingen moties Begroting Veiligheid en Justitie

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017, 

te weten: 

  • -de motie-Marcouch over achter de voordeur van gezinnen kijken bij signalen van jihadisme (34550-VI, nr. 57); 

  • -de motie-Voortman/Voordewind over een versoepeling van de toepassing van het meewerkcriterium (34550-VI, nr. 71). 

(Zie vergadering van 1 december 2016.) 

In stemming komt de motie-Marcouch (34550-VI, nr. 57). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, 50PLUS, Monasch, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Marcouch (PvdA):

Voorzitter. Nu mijn motie, die ontraden was, is aangenomen, wil ik graag van het kabinet een brief ontvangen over hoe het deze motie zal uitvoeren. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

In stemming komt de motie-Voortman/Voordewind (34550-VI, nr. 71). 

Vóór stemmen de leden: Klaver, Kooiman, Koolmees, Koşer Kaya, Kuzu, Leijten, Van Meenen, Merkies, Van Nispen, Ouwehand, Öztürk, Pechtold, Van Raak, Roemer, Schouten, Segers, Siderius, Sjoerdsma, Smaling, Swinkels, Thieme, Van Tongeren, Ulenbelt, Van Veldhoven, Verhoeven, Voordewind, Voortman, Van Weyenberg, Bashir, Belhaj, Bergkamp, Van Bommel, Bruins, Jasper van Dijk, Pia Dijkstra, Dik-Faber, Van Gerven, Gesthuizen en Grashoff. 

Tegen stemmen de leden: Houwers, Jacobi, Keijzer, Kerstens, Van Klaveren, Klein, Klever, Knops, Krol, Kuiken, Van Laar, De Lange, Leenders, Van der Linde, Lodders, Madlener, Maij, Marcouch, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijboer, Omtzigt, Oosenbrug, Van Oosten, Potters, Recourt, Van der Ree, Rog, Ronnes, De Roon, Rutte, Schut-Welkzijn, Servaes, Van der Staaij, Straus, Tanamal, Taverne, Teeven, Tellegen, Van Toorenburg, Ünver, Van der Velde, Veldman, Vermeij, Vermue, Visser, Van Vliet, Volp, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Van Wijngaarden, Wilders, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Agema, Amhaouch, Arib, Van Ark, Asante, Azmani, Beertema, Berckmoes-Duindam, Bisschop, De Boer, Bontes, Remco Bosma, Bosman, Bouwmeester, Ten Broeke, Brouwer, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Cegerek, Van Dekken, Tony van Dijck, Dijkgraaf, Remco Dijkstra, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Fritsma, Geselschap, Geurts, De Graaf, Graus, Groot, Günal-Gezer, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Helder, Van Helvert en Hoogland. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 39 tegen 108 stemmen is verworpen.