Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 63

63 Stemming motie Dierziekten en antibioticagebruik

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik, 

te weten: 

  • -de motie-Graus over vergroting van de epidemiologische bedrijfseenheid (29683, nr. 212). 

(Zie vergadering van 14 april 2016.) 

In stemming komt de motie-Graus (29683, nr. 212). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.