Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 17

17 Stemming motie Begroting Veiligheid en Justitie

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017, 

te weten: 

  • -de motie-Voortman/Voordewind over een versoepeling van de toepassing van het meewerkcriterium (34550-VI, nr. 71). 

(Zie vergadering van 1 december 2016.) 

De voorzitter:

Mevrouw Voortman verzoekt om pas bij de stemmingen van hedenavond over haar motie te stemmen. Dat gaan we doen.