Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 14

14 Stemming motie Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017, 

te weten: 

  • -de motie-Van Meenen over het aanmerken van integratie als gezamenlijke verantwoordelijkheid van samenleving en nieuwkomer (34550-XV, nr. 49). 

(Zie vergadering van 7 december 2016.) 

In stemming komt de motie-Van Meenen (34550-XV, nr. 49). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.