Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731305 nr. 222

31 305 Mobiliteitsbeleid

Nr. 222 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een goede en toegankelijke laadinfrastructuur noodzakelijk is om mensen de overstap te laten maken naar elektrisch rijden;

verzoekt de regering om:

  • met IPO (Interprovinciaal Overleg), VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de sector een scan te maken van witte vlekken in de laadinfrastructuur en met deze partners en de sector te komen tot een invulling daarvan;

  • tot een convenant met lagere overheden te komen waarmee de aanbestedingen van laadpalen makkelijker en eenduidiger worden gemaakt;

  • zich in Europees verband hard te maken voor uniformering van de laadinfrastructuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Van Veldhoven