Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 57

57 Stemmingen moties Evaluatie uitwerking raadgevend referendum

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Evaluatie uitwerking raadgevend referendum, 

te weten: 

  • -de motie-Amhaouch c.s. over buitenlandse financiering van politieke partijen en campagnes (34270, nr. 22); 

  • -de motie-Van Raak over het aantal stembureaus (34270, nr. 23). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Amhaouch c.s. (34270, nr. 22). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Raak (34270, nr. 23). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

De heer Amhaouch (CDA):

Voorzitter. Nu de motie op stuk nr. 22 is aangenomen, zouden we graag een brief ontvangen van het kabinet over de wijze waarop deze motie wordt uitgevoerd. 

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.