Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731305 nr. 221

31 305 Mobiliteitsbeleid

Nr. 221 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het vervangen van de batterij van een elektrische auto een kostbare zaak is en de onzekerheid over de betrouwbaarheid van de batterij voor particulieren een reden is om niet over te gaan tot de aanschaf van een tweedehands elektrische auto;

verzoekt de regering om, met het Formule E-Team, de grote verzekeraars en de autofabrikanten in te zetten op een gecertificeerde accucheck;

verzoekt de regering voorts om, over de voortgang hierin aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Van Veldhoven