Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 46

46 Regeling van werkzaamheden (stemmingen)

De voorzitter:

Ik stel voor, zo dadelijk ook te stemmen over de aangehouden motie-Keijzer/Voortman (25657, nr. 268). 

Ik geef het woord aan de heer Smaling. 

De heer Smaling (SP):

Voorzitter. Ik was te traag met het doorgeven van een wijziging van een motie (25422, nr. 170), dus die houd ik aan. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Smaling stel ik voor, zijn motie (25422, nr. 170) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Ik wil graag over de motie-Voortman/Voordewind (34550-VI, nr. 71) een hoofdelijke stemming. 

De voorzitter:

Dat is de motie-Voortman/Voordewind op stuk nr. 71 bij agendapunt 18. 

Dan gaan we nu stemmen.