Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 65

65 Stemming motie Wet langdurige zorg

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Wet langdurige zorg, 

te weten: 

  • -de motie-Bergkamp/Keijzer over het versnellen van de uitvoeringstoets (34104, nr. 151). 

(Zie vergadering van 17 maart 2016.) 

In stemming komt de motie-Bergkamp/Keijzer (34104, nr. 151). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.