Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 61

61 Stemmingen moties DELTA

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO DELTA, 

te weten: 

  • -de motie-Agnes Mulder c.s. over de Kamer informeren over het gesprek met de provincie Zeeland (25422, nr. 178); 

  • -de motie-Agnes Mulder over snel oppakken van de businesscase voor het bètacollege (25422, nr. 179). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (25422, nr. 178). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Agnes Mulder (25422, nr. 179). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.