Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 39, item 55

55 Stemmingen moties Nucleaire veiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid, 

te weten: 

  • -de motie-Van Veldhoven c.s. over afspraken met België over gezamenlijke inspecties (25422, nr. 171); 

  • -de motie-Van Tongeren over onderzoek door het Internationaal Atoomagentschap naar de veiligheidssituatie bij de Belgische kerncentrales (25422, nr. 172); 

  • -de motie-Van Tongeren over de rechtszaak van de Limburgse gemeenten over sluiting van Tihange (25422, nr. 173); 

  • -de motie-Van Tongeren over spoedige actualisatie van alle rampen- en evacuatieplannen (25422, nr. 174); 

  • -de motie-Remco Dijkstra over ruimere inspraakmogelijkheden bij nucleaire activiteiten (25422, nr. 175); 

  • -de motie-Remco Dijkstra over publicatie van de actuele rampenbestrijdingsplannen (25422, nr. 176). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Van Veldhoven c.s. (25422, nr. 171). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (25422, nr. 172). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (25422, nr. 173). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (25422, nr. 174). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra (25422, nr. 175). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Jan Vos (PvdA):

Voorzitter. Klaarblijkelijk was er wat verwarring rondom de moties op de stukken nrs. 170 en 171. Bij beide moties worden wij geacht voor te hebben gestemd. 

De voorzitter:

We hebben alleen over de motie op stuk nr. 171 gestemd. Die motie was aangenomen. De motie op stuk nr. 170 was aangehouden. 

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra (25422, nr. 176). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.