Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725422 nr. 174

25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 174 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de kans op een kernongeval in Tihange klein is, maar de grensoverschrijdende gevolgen groot kunnen zijn;

overwegende dat de huidige rampen- en evacuatieplannen niet op orde zijn;

verzoekt de regering om, in te zetten op een spoedige actualisatie van alle rampen- en evacuatieplannen en ervoor zorg te dragen dat deze haalbaar en realistisch zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren