Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201725422 nr. 171

25 422 Opwerking van radioactief materiaal

Nr. 171 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 22 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er inmiddels gezamenlijke geplande inspecties plaatsvinden van de Belgische en Nederlandse nucleaire toezichthouders;

constaterende dat er echter geen afspraken zijn gemaakt over wanneer een nucleaire installatie weer wordt opgestart nadat deze onverwacht is stilgelegd, zoals op dit moment aan de orde is bij de kerncentrale in Tihange;

overwegende dat het gezien de recente kritiek van de Belgische toezichthouder op Tihange van belang is dat Nederland geïnformeerd wordt over het vervolgtraject;

overwegende dat structurele afspraken met buurlanden over samenwerking omtrent nucleaire installaties bijdragen aan het vertrouwen van inwoners en overheden;

verzoekt de regering om, afspraken vast te leggen met België over geplande gezamenlijke inspecties, over het betrekken van elkaars inspecties na onvoorziene stillegging van nucleaire installaties en over de uitwisseling van informatie over aanbevelingen en de opvolging daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Remco Dijkstra