Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3865

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over Meavita, te weten:

- de motie-Van Miltenburg over de waarborg van de kwaliteit van zorg (30597, nr. 123);

- de motie-Van Miltenburg over alternatieven voor het garanderen van de continuïteit van zorg (30597, nr. 124);

- de motie-Van Miltenburg over de rol van de NZa van onafhankelijk toezichthouder 30597, nr. 125);

- de motie-Jan de Vries/Van Miltenburg over voorleggen van de steunverlening aan de Europese Commissie (30597, nr. 126).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Miltenburg stel ik voor, haar motie (30597, nr. 123) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Miltenburg (30597, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Miltenburg (30597, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jan de Vries/Van Miltenburg (30597, nr. 126).

De voorzitter:

Daar de stemverhouding onduidelijk is, stemmen wij hoofdelijk over deze motie.

Vóór stemmen de leden: Weekers, Willemse-van der Ploeg, Aasted-Madsen-van Stiphout, Algra, Aptroot, Atsma, Van Beek, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok, Van Bochove, Ten Broeke, Van der Burg, Çörüz, Dezentjé Hamming-Bluemink, Jan Jacob van Dijk, Elias, Eski, Ferrier, Van Geel, Griffith, Van Haersma Buma, Harbers, Haverkamp, Van Hijum, Ten Hoopen, Jager, Joldersma, Jonker, Knops, Koopmans, Koppejan, Koşer Kaya, De Krom, Mastwijk, Meeuwis, Van Miltenburg, De Nerée tot Babberich, Nicolaï, Ormel, De Pater-van der Meer, Pechtold, Pieper, Remkes, De Rouwe, Rutte, Schermers, Schinkelshoek, Schippers, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Van der Staaij, Sterk, Teeven, Van Toorenburg, Uitslag, Verdonk, Vietsch, Van der Vlies, Jan de Vries en Van Vroonhoven-Kok.

Tegen stemmen de leden: Waalkens, Wilders, De Wit, Wolbert, Agema, Anker, Azough, Bashir, Besselink, Blom, Boelhouwer, Van Bommel, Bosma, Bouchibti, Bouwmeester, Brinkman, Cramer, Van Dam, Depla, Dibi, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Van Dijken, Dijsselbloem, Eijsink, Fritsma, Van Gent, Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Gill'ard, Graus, Hamer, Heerts, Heijnen, Irrgang, Jacobi, Kalma, Kant, Karabulut, Kraneveldt-van der Veen, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen, Leijten, Lempens, Linhard, Luijben, Marijnissen, Ortega-Martijn, Ouwehand, Peters, Polderman, Poppe, Van Raak, Roefs, Roemer, De Roon, De Roos-Consemulder, Slob, Smeets, Smits, Spekman, Tang, Timmer, Ulenbelt, Van der Veen, Van Velzen, Verbeet, Vermeij, Voordewind en Vos.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 73 tegen 61 stemmen is verworpen.