Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3847

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het verslag van een algemeen overleg over de DSB Bank (31371, nr. 278), te weten:

- de motie-Tony van Dijck over met de Kamer delen van alle informatie uit het DSB-onderzoek (31371, nr. 292);

- de motie-Tony van Dijck over een parlementaire enquête naar het faillissement van de DSB Bank (31371, nr. 293).

(Zie vergadering van 16 december 2009.)

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31371, nr. 292).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (31371, nr. 293).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.