Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3859

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het spoeddebat over de Noord/Zuidlijn, te weten:

- de motie-Agema over onderzoek naar de verantwoordelijken voor de voortgang van het project (32123 A, nr. 74);

- de motie-Agema over stoppen met het project (32123 A, nr. 75).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Agema (32123-A, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (32123-A, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.