Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3874

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit eenduidige loonaangifte (26448, nr. 420, te weten:

- de motie-Blok c.s. over organiseren van nieuw overleg tussen UWV, Belastingdienst en softwarebedrijven (26448, nr. 418).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.