Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3866

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over klokkenluiders, te weten:

- de motie-Heijnen c.s. over onderbrengen van het advies- en meldpunt klokkenluiders en het onderzoekspunt integriteitsschendingen bij de Nationale ombudsman (28844, nr. 39).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.