Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3849

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2009 (32222), te weten:

- de motie-Irrgang over steun voor de voorstellen van Brown en Sarkozy (32222, nr. 3);

- de motie-Irrgang over belasting op bonussen (32222, nr. 4);

- de motie-Weekers over inzetten van meevallers voor vermindering van het begrotingstekort (32222, nr. 5);

- de motie-Tony van Dijck over de resultaten van de extra investeringen (32222, nr. 7);

- de motie-Tony van Dijck over afzien van de verkoop van HBU (32222, nr. 8);

- de motie-Sap/Van Gent over wegwerken van de wachtlijsten voor kinderopvang (32222, nr. 10).

(Zie vergadering van 16 december 2009.)

In stemming komt de motie-Irrgang (32222, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Irrgang (32222, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Weekers (32222, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (32222, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Tony van Dijck (32222, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sap/Van Gent (32222, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.