Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3850

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen, te weten:

- de motie-Gesthuizen over informatie voor niet-gouvernementele organisaties over de maatschappelijke aspecten van een onderneming (26485, nr. 77);

- de motie-Anker c.s. over fundamentele arbeidsnormen, mensenrechten en internationale milieunormen als vereisten voor overheidssteun (26485, nr. 78);

- de motie-Kalma c.s. over de rol van de financiële sector bij het realiseren van een duurzame energievoorziening en mvo in brede zin (26485, nr. 79).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Anker stel ik voor zijn motie (26485, nr. 78) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Gesthuizen (26485, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kalma c.s. (26485, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.