Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3860

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over PGO en subsidiebeleid, te weten:

- de motie-Van Dijken/Vendrik over overleg met zorgverzekeraars over medefinanciering van PGO-organisaties uit de middelen voor de Zorgverzekeringswet (29214, nr. 40);

- de motie-Willemse-van der Ploeg c.s. over de toekenning van projectsubsidies (29214, nr. 41);

- de motie-Willemse-van der Ploeg c.s. over bevorderen van de nevengeschiktheid van Platform GGz en Platform VG (29214, nr. 42).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Dijken/Vendrik (29214, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Willemse-van der Ploeg c.s. (29214, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Willemse-van der Ploeg c.s. (29214, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.