Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3863

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over een voorstel tot voortzetting van de proef inzake advies aan het Adviescollege voor administratieve lasten over amendementen (29515, nr. 308).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel te besluiten en in te stemmen met voortzetting van de proef tot 1 januari 2011.

Daartoe wordt besloten.