Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3853

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over zorgzwaartefinanciering, te weten:

- de motie-Van Miltenburg over per direct staken van de integratie van het pgb en semimurale tarief voor kleinschalige woonvormen (30597, nr. 120);

- de motie-Van Miltenburg over het staken van pogingen om het pgb in de zzp te integreren (30597, nr. 121);

- de motie-Agema over de gevolgen van het onder de kostprijs financieren van zorgzwaartepakketten (30597, nr. 122).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Van Miltenburg (30597, nr. 120).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Miltenburg (30597, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (30597, nr. 122).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.