Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3846

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een ongewenst verklaarde vreemdeling met tbs die naar Kosovo is uitgezet, te weten:

- de motie-Teeven c.s. over alleen uitzetten als alle voorwaarden voor een adequate behandeling in het buitenland zijn vervuld (19637, nr. 1312);

- de motie-Van Gent c.s. over regelmatige informatie over de naleving van de passende voorzieningen (19637, nr. 1313).

(Zie vergadering van 16 december 2009.)

In stemming komt de motie-Teeven c.s. (19637, nr. 1312).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en het lid Verdonk ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (19637, nr. 1313).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.