Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3873

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over zelfstandig ondernemerschap, te weten:

- de motie-Blanksma-van den Heuvel/Elias over een overzicht van alle ondernemerschaps- en innovatiesubsidies (31311, nr. 33).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.