Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3862

Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Kiesraad inzake de voorstellen van wet met de stuknummers32220 en32221 (32220,32221, nr. 5).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te besluiten en in stemmen met een adviesaanvraag aan de Kiesraad.

Daartoe wordt besloten.