Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3858

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over kansspelen, te weten:

- de motie-Teeven/Gerkens over effectueren van gedane toezeggingen met betrekking tot compenserende maatregelen van de kansspelbelasting op speelautomaten (24557, nr. 106);

- de motie-Teeven over een onderzoek naar de mogelijkheden van privatisering van Holland Casino (24557, nr. 107);

- de motie-Joldersma c.s. over aan de Kamer voorleggen van samenhangende, gerichte keuzes in het kansspelbeleid (24557, nr. 108);

- de motie-Joldersma c.s. over de in rekening te brengen communicatiekosten (24557, nr. 109);

- de motie-Bouwmeester over het onderzoek naar Holland Casino (24557, nr. 110);

- de motie-Azough over een onderzoek naar het financiële beheer van Holland Casino (24557, nr. 111);

- de motie-Anker c.s. over verkleinen van de risico's op verslaving bij cashgames (24557, nr. 112);

- de motie-Anker/Van der Staaij over afzien van de pilot om poker kleinschalig en lokaal aan te bieden (24557, nr. 113);

- de motie-Van der Staaij c.s. over toetsbare doelstellingen ten aanzien van het terugdringen van reclame (24557, nr. 114).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Bouwmeester stel ik voor, haar motie (24557, nr. 110) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Teeven/Gerkens (24557, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Teeven (24557, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Joldersma c.s. (24557, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Joldersma c.s. (24557, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azough (24557, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker c.s. (24557, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Anker/Van der Staaij (24557, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (24557, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.