Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3868

Aan de orde is het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de Belastingkamer van de Hoge Raad (26304, nr. 2).

De voorzitter:

Ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24663, de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie als volgt vast te stellen:

  • 1. mr. R.J. Koopman;

  • 2. mr. C.E. Drion;

  • 3. mr. G. Snijders.

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.