Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3855

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over homo-emancipatiebeleid, te weten:

- de motie-Pechtold c.s. over aandacht in het onderwijs voor seksualiteit en seksuele diversiteit (27017, nr. 59);

- de motie-Pechtold/Van der Ham over steunen van het Masterplan Roze 50+ (27017, nr. 60);

- de motie-Jasper van Dijk over in gesprek gaan met schoolbesturen (27017, nr. 62).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (27017, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Van der Ham (27017, nr. 60).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (27017, nr. 62).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.