Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3867

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Q-koorts, te weten:

- de motie-Van Gerven over tegemoetkomen van boeren die schade hebben ondervonden (28286, nr. 341);

- de motie-Ouwehand/Thieme over niet overgaan tot het ruimen van bokken en rammen (28286, nr. 342);

- de motie-Cramer c.s. over het vragen van aanvullend advies aan deskundigen inzake herhaald individueel testen (28286, nr. 343);

- de motie-Van der Vlies over intrekken van het tijdelijke fokverbod voor gevaccineerde, niet-besmette melkgeiten- en melkschapenbedrijven (28286, nr. 344);

- de motie-Snijder-Hazelhoff over het vaccineren van dieren op niet-besmette melkgeiten- en melkschapenbedrijven (28286, nr. 345);

- de motie-Snijder-Hazelhoff over een algeheel aanvoerverbod naar geitenbedrijven (28286, nr. 346);

- de motie-Waalkens c.s. over een landelijke, tijdelijke stop op het vergunnen van nieuwe geitenbedrijven (28286, nr. 347);

- de motie-Agema/Graus over in de toekomst direct openbaren van besmette bedrijven en gebieden (28286, nr. 348).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Cramer c.s. (28286, nr. 343) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Cramer, Waalkens, Snijder-Hazelhoff, Van der Vlies en Ormel. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 349 (28286).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (28286, nr. 341).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Thieme (28286, nr. 342).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Cramer c.s. (28286, nr. 349).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (28286, nr. 344).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff (28286, nr. 345).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. (28286, nr. 346).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Waalkens c.s. (28286, nr. 347).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema/Graus (28286, nr. 348).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.