Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3864

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de postsector, te weten:

- de motie-Elias over intrekken van het Tijdelijk besluit arbeidsovereenkomst Post (29502, nr. 24);

- de motie-Gesthuizen/Vos over niet tegenstrijdig zijn van een offerte met de doelen omtrent goede arbeidsvoorwaarden (29502, nr. 25).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Elias (29502, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gesthuizen/Vos (29502, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.