Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010nr. 39, pagina 3857

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de JBZ-raad, te weten:

- de motie-De Krom over een parlementair voorbehoud voor de Kwalificatierichtlijn en de Procedurerichtlijn (23490, nr. 589);

- de motie-Azough over zeggenschap van het Europees Parlement bij de definitieve overeenkomst bancaire gegevens (23490, nr. 590).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-De Krom (23490, nr. 589).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azough (23490, nr. 590).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.